DIAMANT X - Váš svet Tuningu

:: DISKY
:: PNEUMATIKY
:: PODVOZKY
:: BRZDY
:: CAR STYLING
:: SVETLÁ
:: INTERIÉR
:: AUTO - HIFI
:: MOTOR
:: VÝFUKY
:: MOTORŠPORT
:: CARKOSMETICUžívateľské podmienky

Autorské práva

 

Použitie, ďalšie zverejnenie alebo kopírovanie materiálov (ako textových, tak i obrázkových) z tejto webovej prezentácie firmy DIAMANT-X (www.diamant-x.sk - ďalej len webstránka), je povolene len s písomným súhlasom firmy a s menovaním zdroja pôvodu.

Všetky na týchto webstránkach sa vyskytujúce a menované obchodné mená, značky a logá, sú pod autorskou ochranou príslušných majiteľov. Ani len zo samotného menovania ochrannej značky nevyplýva, že nie sú majetkovo chránené tretou stranou, či osobou.

 

Obsahy

 

Autori týchto webstránok nepreberajú žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu údajov a obsahov týchto webstránok a vyhradzujú si právo na zmenu alebo úplné pozastavenie činnosti stránok, či ich častí bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.

Právne nároky za vecné alebo ideové škody spôsobené alebo vyvodené z používania, či nepoužívania týchto webstránok sú zásadne vylúčené.

 

Ochrana dát

 

Pri každej z častí týchto webstránok, kde sa nachádza možnosť zadania osobných či obchodných údajov (e-mail, meno, adresa, atď.) platí, že sa udávajú zo strany používateľa výlučne na dobrovoľnej báze. Získane údaje sú pre interné potreby firmy a neposkytujú sa bez predošlého súhlasu tretej strane, či ďalším osobám.

 

Odkazy (linky)

 

Autori týchto webstránok sa vyslovene dištancujú od obsahov a od zodpovednosti za všetky internetové stránky nachádzajúce sa mimo našich webstránok, na ktoré jednotlivé odkazy smerujú. Toto prehlásenie platí ďalej aj na časti týchto stránok na ktoré majú vplyv návštevníci, ako napr. knihy návštev, fóra, inzercie, atď.

Autori týchto webstránok takisto prehlasujú, že v čase sadzby jednotlivých odkazov na tieto webstránky, neboli rozpoznateľne na nalinkovaných (odkazových) stránkach žiadne ilegálne obsahy.

CarOnyx - The Car-Audio Company

ABT partner